پلن خود را انتخاب کنید همراه با ضمانت طلایی
VyprVPN Mobile
35,000 تومان به صورت یک بار
  قابل اجرا روی موبایل
  تک کاربر
  مناسب برای دانلود
  دارای 700 سرور از کشور های مختلف
  عدم محدودیت حجمی
  دارای یک ماه ضمانت
  تحویل 1 تا 24 ساعت
VyprVPN PC
60,000 تومان به صورت یک بار
  قابل اجرا روی موبایل یا کامپیوتر
  تک کاربر،قابل اجرا فقط روی یک دستگاه یا موبایل و یا کامپیوتر (همزمان نمیشه)
  دارای 700 سرور از کشور های مختلف
  عدم محدودیت حجمی
  دارای یک ماه ضمانت
  تحویل 1 تا 24 ساعت