پلن خود را انتخاب کنید همراه با ضمانت طلایی
پلن 1 ماهه اسپاتیفای
65,000 تومان به صورت یک بار
  فعال شدن تمامی قسمت های پولی اسپاتیفای
  قابلیت دانلود و پخش آفلاین موزیک
  ضمانت تا روز آخر سرویس
  بدون محدودیت
  تحویل 1 تا 24 ساعت
پلن 3 ماهه اسپاتیفای
80,000 تومان به صورت یک بار
  فعال شدن تمامی قسمت های پولی اسپاتیفای
  قابلیت دانلود و پخش آفلاین موزیک
  ضمانت تا روز آخر سرویس
  بدون محدودیت
  تحویل 1 تا 24 ساعت
پلن 6 ماهه اسپاتیفای
120,000 تومان به صورت یک بار
  فعال شدن تمامی قسمت های پولی اسپاتیفای
  قابلیت دانلود و پخش آفلاین موزیک
  ضمانت تا روز آخر سرویس
  بدون محدودیت
  تحویل 1 تا 24 ساعت